Polityka Plików Cookies

Administratorem strony www.inspiracja.pl jest Codewise Gaming Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Lubicz 17G (kod pocztowy: 31-503), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, posiadająca numer KRS: 0000698477, NIP: 6772426216, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych), dalej jako: Codewise Gaming.

Codewise Gaming przywiązuje dużą wagę do ochrony danych osobowych i przestrzegania prawa podczas ich gromadzenia i przetwarzania. W tym celu została stworzona niniejsza Polityka Plików Cookies – zawiera ona wszystkie informacje o sposobie korzystania przez Codewise Gaming z technologii plików cookies na stronie www.inspiracja.pl.

Wszelkie pytania odnośnie Polityki Plików Cookies możesz kierować na adres mailowy:  ……………….. .

Codewise Gaming zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Plików Cookies poprzez opublikowanie zaktualizowanej polityki na stronie www.inspiracja.pl.

 1. Strona www.inspiracja.pl wykorzystuje pliki cookies. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez systemy teleinformatyczne określonych podmiotów. Niektóre cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na urządzeniu końcowym i umożliwiają rozpoznanie przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).
 2. Strona www.inspiracja.pl wykorzystuje pliki cookies zapewniane w usłudze Google Analitycs przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, dalej jako: Google (cookies podmiotów trzecich).
 3. Google Analytics to internetowe narzędzie do analizy statystyk serwisów internetowych, które w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu ze strony Codewise Gaming. Codewise Gaming wykorzystuje podstawowy skrypt w kodzie źródłowym na stronie internetowej www.inspiracja.pl do obsługi Google Analitycs.
 4. Podczas pierwszej wizyty na stronie, wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. W każdym czasie możesz zmienić w przeglądarce internetowej ustawienia w zakresie obsługi plików cookies, tak aby dostosować ją do swoich potrzeb, a w szczególności wyłączyć całkowicie tę obsługę. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies.
 5. Google, który posiada siedzibę w Stanach Zjednoczonych i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w tym państwie, przystąpił do programu EU-US Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie. W ramach umowy pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield. Możesz dowiedzieć się więcej o zasadach ochrony danych osobowych w zakresie programu Tarczy Prywatności (Privacy Shield) pod adresem: https://www.privacyshield.gov/Program-Overview a także pod adresem: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en.
 6. Szczegółowa informacja o tym, jak Google wykorzystuje dane użytkowników dostępna jest na stronie: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
 7. Codewise Gaming nie identyfikuje użytkownika oraz nie przesyła do Google danych umożliwiających identyfikację osób.
 8. Stosowanie plików cookies oparte jest na prawnie uzasadnionym interesie Codewise Gaming, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji strony internetowej www.inspiracja.pl. Cookies używane na stronie www.inspiracja.pl nie są używane do identyfikacji tożsamości użytkowników.
 9. Dane o użytkownikach i zdarzeniach, powiązane z plikami cookies są przechowywane przez Google Analitycs na serwerach Analitycs przez okres  ……………………… miesięcy. Po zakończeniu okresu, przechowywania dane będą automatycznie usuwane raz w miesiącu.
 10. Codewise Gaming aktywowało anonimizację adresu IP. Twój adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google LLC w Stanach Zjednoczonych i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google LLC.
 11. Możesz zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Ciebie ze strony internetowej Codewise Gaming przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 12. Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, możesz zapoznać się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.